.: گلــرودبار :.

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

این مطلبی که گذاشتم به نظر خودم خیلی باحاله و از اون مطالبیه که بین مردم خیلی بابه.
این آقا سیدی که میگم اسم اصلیش سید فتح الله میرباقری گلرودباری است که ملقبه به یک گرمی (یکدرهمی) .اجازه بدید داستان اینکه این آقا رو یک گرمی مینامند رو براتون تعریف کنم :
آقای یک گرمی یکی از عابدترین مردم روی زمین بود و به درجه ای رسیده بود که زمانی که کسی بیمار میشد و دکتر او را جواب میکرد میتوانست او را شفا دهد آن تنها هم با قرار کمی از آب دهان خود در دهان شخص بیمار.این آقا یکی جد بسیار سنگینی داشت و دست به هر کاری که میزد امکان نداشت آن کار یا مشکل حل و برطرف نشود.آهان داستان رو داشتم تعریف میکردم:
((آقای یک گرمی وقتی که سرباز بود و به سربازی اعزام شد برای درج مشخصاتش توی درفترچه وزنش کردن که همیشه ترازو اون رو به اندازه یک گرم نشون میداد و ترازوهایی دیگر را هم که میاوردند فقط همان یک گرم را نشان میداد که به همین دلیل او معاف شد از این رو او را (یک گرمی) یا به قول محلی ها یک درهمی نامیدند.قبر این آقا هم اکنون در جوار مطهر آقا سید ابراهیم در روستای گلرودبار قرار دارد)).
در آخر هم یکی از داستان های معرو ف این سید را برای شما تعریف میکنم که نقلی از یکی از نزدیکان اوست:

او میگفت : ((شبی خوابیده بودیم ناگهان احساس تشنگی کردم زمانی که برای خوردن آب رفتم و برگشتم دیدم که درون اتاق را یک نور سبز خیره کننده ای روشن کرده است و این هم به دلیل این بود که او به طرف بالا برگشته بود)).


نمایی از سنگ قبر

  • ۱ نظر
  • ۰۶ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۲۸
  • سیدجواد جلیلی گلرودباری