.: گلــرودبار :.

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • سیدجواد جلیلی گلرودباری

آدرس


برای رفتن به گلرودبار دو راه وجود دارد

در اواخر مسیر آستانه اشرفیه به لاهیجان به یک سه راهی بازکیاگوراب میرسید ، این جاده مستقیما به سیاهکل میرسد.اگر این جاده را دنبال کنید در پنج کیلومتری آن به یک پل میرسید که قبل آن ورودی میان محله و در بعد آن ورودی سادات محله گلرودبار قرار دارد.

اگر در داخل شهر لاهیجان بودید خود را به میدان فیض برسانید و خیابان سردار جنگل را به سمت میدان سردارجنگل بروید.از این میدان

جاده ای به طور مستقیم به سیاهکل میرسد. در هشت کیلومتری این جاده ورودی میان محله گلرودبار قرار دارد.

امیدوارم سفر خوب و خوشی داشته باشید  • سیدجواد جلیلی گلرودباری