.: گلــرودبار :.

سیدجوادجلیلی گلرودباری
متولد: نوزده بهمن ماه یک هزار سیصدوهفتاد و چهار  - لاهیجان
ساکن: استان البرز ، شهرستان نظرآباد
دانشجوی رشته مهندسی برق 
مجرد
دین : اسلام
مذهب : شیعه علی ابن ابی طالب
دوستدار طبیعت
برای رسیدن به خواسته ها و هدف هایم در زندگی تمام تلاش خود را بکار میگیرم و
به امید خدا پیروز خواهم بود.


به امید پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
یاعلی مدد