.: گلــرودبار :.

۲ مطلب با موضوع «لطیفه های گیلکی» ثبت شده است


«توکوراایراکورا» چیست؟
استقبال یک گیلک از مهمانی که دیر به دیر به خانه اش می آید.
البته نسل جوان آن را به «تو کجا اینجا کجا» تغییر داده اند.


  • Co Di

 ::: لطیفه‌های گیلکی :::


.............


کوسه کنار ساحل به جز شمالیه همه رو میخوره.

رشتیه میگه : چره مره نخوردی ؟

کوسه میگه : پیشتر ایته شمالیه بخوردم اون دماغ هنوز می دیی سر هنا !!!


.............


ایته گیلکه واورسن تی پیله دانه ترین آرزو چیسه؟

گویه : دوس دارم ایته شرکت بزنم به نام «گاز بزه خوج»

بعد apple امرا رقابت بوکنم !!!


.............


  • Co Di